Home Thủ tục, văn bản Cục Quản lí lao động ngoài nước ngày 09/03/2018 ban hành văn bản số 384/QLLĐNN – ĐL – CM về việc thay đổi một số quy định hợp đồng lao động đối với thị trường Đài Loan.

Cục Quản lí lao động ngoài nước ngày 09/03/2018 ban hành văn bản số 384/QLLĐNN – ĐL – CM về việc thay đổi một số quy định hợp đồng lao động đối với thị trường Đài Loan.

Bộ Lao động Đài Loan vừa ban hành văn bản sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến quyền lợi của người lao động làm việc tại Đài Loan. Văn bản  có hiệu lực từ ngày 01/3/2018.

Trên cơ sở đó, ngày 09/3/2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành văn bản số 384/QLLĐNN – ĐL – CM về việc thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp những sửa đổi của Luật Lao động Đài Loan và các mẫu hợp đồng lao động mới dành cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.

Xin tham khảo các văn bản tại đây:

Công văn số 384/QLLĐNN – ĐL – CM (Xem tại đây)

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội (tải tại đây)

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động Việt Nam làm việc trong các gia đình của Đài Loan (tải tại đây)

Mẫu hợp đồng lao động dành cho lao động thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá gần bờ (tải tại đây)

-Công ty GIA VI

Xem thêm trong Thủ tục, văn bản
Đã đóng bình luận