Home Danh sách ứng viên trúng tuyển

Danh sách ứng viên trúng tuyển

Danh sách ứng viên trúng tuyển nghề nhôm kính An Giê Ri A tháng 11/2017

Danh sách ứng viên trúng tuyển nghề nhôm kính An Giê Ri A tháng 11/2017

DANH SÁCH THỢ NHÔM KÍNH TRÚNG TUYỂN ALGERIA NGÀY 03.11.2017
SN FULLNAME D.O.B ADD PASSPORT
1 VU VAN TUYEN 23.08.1978 BAC NINH B0954746
2 NGUYEN XUAN SON 10.01.1975 BAC NINH B0963230
3 NGUYEN HUU HUY 12.03.1976 HA TINH B0989861
4 NGUYEN CHI NGUYEN 15.01.1982 BAC NINH B0973705
5 PHAM THANH TIEP 14.04.1986 HUNG YEN B0744246
6 NGUYEN VAN CONG 10.06.1981 NAM DINH B0826822
7 LE VU CONG 24.03.1975 THANH HOA B0665771
8 TRAN NGOC TUAN 30.11.1987 HAI DUONG B0736461

Danh sách ứng viên trúng tuyển đơn lái xe An Giê Ri A tháng 9/2017

Danh sách ứng viên trúng tuyển đơn lái xe An Giê Ri A tháng 9/2017

STT HỌ TÊN NGÀY SINH HỘ CHIẾU ĐỊA CHỈ
1 TRƯƠNG NGỌC HẠNH 20/06/1983 B1979463 HÀ TĨNH
2 LƯƠNG MINH THÀNH 02/10/1981 B0301754 TUYÊN QUANG
3 NGUYỄN ĐỨC TẤN 21/09/1978 B2668129 HẢI DƯƠNG
4 DƯƠNG CAO QUÝ 17/02/1985 B2498734 BẮC GIANG
5 LÊ NGỌC HẠNH 16/08/1988 B2666761 BẮC GIANG
6 CHU VĂN HƯƠNG 22/07/1979 B2498401 HÀ NỘI
7 PHẠM VĂN PHÚC 05/08/1979 B1873716 NGHỆ AN
8 PHAN THÁI BẮC 17/04/1977 B1976104 NGHỆ AN
9 NGUYỄN VĂN LÂM 20/04/1987 B2534811 NGHỆ AN
10 NGUYỄN THỌ CHUNG 14/08/1987 B2566481 NGHỆ AN
11 TRỊNH VĂN DÂN 08/10/1967 B2532044 HƯNG YÊN
12 TRỊNH VĂN CÔNG 06/01/1987 B2657828 HƯNG YÊN
13 BÙI VĂN HẢI 23/09/1967 B2657841 HƯNG YÊN
14 NGUYỄN BÁ HÙNG 20/10/1987 B0982854 HẢI DƯƠNG
15 BÙI VĂN THANH 14/08/1980 B1238098 THANH HOÁ
16 ĐINH VĂN HÙNG 02/08/1987 B1948540 THANH HOÁ
17 ĐINH VĂN MƯỜI 21/12/1987 B1948541 THANH HOÁ
18 TĂNG VĂN VĂN 04/10/1977 B1917339 THANH HOÁ
19 VŨ ĐỨC QUÝNH 19/09/1977 B2530337 THANH HOÁ
20 NGUYỄN ĐỨC NINH 02/05/1982 B2546187 BẮC GIANG
21 NGUYỄN VĂN BỘ 13/07/1971 B1903956 HẢI DƯƠNG
22 NGUYỄN VĂN DÂN 01/10/1980 B0924629 HẢI DƯƠNG
23 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 19/04/1981 B1750183 NGHỆ AN
24 TRẦN VĂN HÀ 10/08/1970 B1799521 NGHỆ AN
25 TRẦN VĂN CHUNG 10/10/1975 B2466719 NGHỆ AN
26 TRƯƠNG XUÂN THẮNG 08/08/1980 B0121428 NGHỆ AN
27 NGUYỄN ĐÌNH THIỆN 03/02/1976 B1530520 THANH HOÁ
28 PHẠM VĂN TÌNH 25/11/1982 B2629777 BẮC GIANG
29 NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 24/10/1983 B2669073 NGHỆ AN
30 NGÔ VĂN CHÍ 19/11/1979 B1139976 BẮC GIANG
31 LÊ VĂN ĐƯƠNG 26/06/1974 B2530141 THANH HOÁ
32 LÊ VĂN HÙNG 20/10/1978 B2544495 THANH HOÁ
33 NGUYỄN VĂN THUỶ 05/03/1983 B1970083 THANH HOÁ
34 LÊ VĂN BẢY 03/10/1987 B1049926 THANH HOÁ
35 TRỊNH NHƯ MẠNH 01/09/1986 B2638238 THANH HOÁ
36 PHẠM XUÂN BÔN 20/07/1966 B2667256 HẢI DƯƠNG
37 NGÔ XUÂN KIÊN 17/04/1985 B2641565 NGHỆ AN
38 PHẠM VĂN KHÁNH 18/04/1982 B2802086 THANH HOÁ
39 BÙI VĂN NAM 28/07/1987 B0671276 THANH HOÁ
40 PHAN VĂN PHÁP 12/04/1986 B1351743 HÀ TĨNH
41 TẠ VĂN THÀNH 02/06/1981 B2662538 BẮC GIANG
42 BÙI THẾ LUYẾN 18/03/1987 B2546278 BẮC GIANG
43 LÊ TÂN KHANH 20/12/1970 B1394465 NGHỆ AN
44 NGUYỄN ĐÌNH KỲ 10/10/1968 B2499436 THANH HOÁ
45 HÀ VĂN THUẬN 20/01/1987 B1049615 THANH HOÁ
46 NGUYỄN THÀNH NAM 19/05/1984 B2764898 NGHỆ AN

Danh sách ứng viên trúng tuyển đơn tuyển An Giê Ri A tháng 8/2017

Danh sách ứng viên trúng tuyển đơn tuyển An Giê Ri A tháng 8/2017

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ NGHỀ HỘ CHIẾU THỊ TRƯỜNG
1 Nguyễn Quang Diến 17.06.1984 Hải Dương Ốp nền đá B5901094 AN GIÊ RIA
2 Luyện Văn Đua 29.07.1982 Hưng Yên Ốp nền đá C1870371 AN GIÊ RIA
3 Trần Văn An 02.09.1973 Thái Bình Ốp nền đá B6208023 AN GIÊ RIA
4 Đỗ Mạnh Tưởng 20.08.1978 Hà Nội Ốp nền đá  B9795779 AN GIÊ RIA
5 Nguyễn Quán Kiền 29.05.1983 Hà Nội Ốp nền đá C3191070 AN GIÊ RIA
6 Vũ Ngọc Khương 20.10.1979 Thanh Hóa Ốp nền đá B7197172 AN GIÊ RIA
7 Nguyễn Viết Quang 09.09.1975 Thanh Hóa Ốp nền đá B8898900 AN GIÊ RIA
8 Trần Văn Quyết 20.10.1974 Thái Nguyên Ốp nền đá C3541528 AN GIÊ RIA
9 Ngô Văn Cường 10.06.1980 Hải Dương Thợ xây B8453356 AN GIÊ RIA
10 Đinh Hữu Lực 15.03.1976 Hải Dương Thợ xây C0326008 AN GIÊ RIA
11 Nguyễn Văn Quân 10.03.1972 Hưng Yên Ốp nền đá C3330187 AN GIÊ RIA
12 Nguyễn Văn Phùng 14.01.1973 Nghệ An Ốp nền đá B9701785 AN GIÊ RIA
13 Nguyễn Văn Hiệu 24.09.1976 Hải Dương Ốp nền đá C3453634 AN GIÊ RIA
14 Phạm Tuấn Huỳnh 05.10.1971 Hải Dương Ốp nền đá C0383125 AN GIÊ RIA
15 Nguyễn Đăng Lâm 20.09.1980 Hải Dương Ốp nền đá C1583069 AN GIÊ RIA
16 Vũ Mạnh Phong 28.10.1986 Nam Định Thợ thạch cao B6504351 AN GIÊ RIA
17 Vũ Quang Lương 20.10.1986 Nam Định Thợ thạch cao C2363230 AN GIÊ RIA
18 Phạm Trung Thặng 20.07.1974 Hải Dương Ốp nền đá B6681224 AN GIÊ RIA
19 Nguyễn Văn Tài 06.10.1970 Bắc Giang Thợ thạch cao C1590698 AN GIÊ RIA
20 Nguyễn Bá Thành 05.02.1984 Hà Nội Thợ thạch cao C1035629 AN GIÊ RIA
21 Nguyễn Xuân Học 26.12.1971 Hải Dương Thợ thạch cao B8648410 AN GIÊ RIA
22 Nguyễn Văn Hưng 26.12.1981  Thái Nguyên Thợ thạch cao C0303885 AN GIÊ RIA
23 Nguyễn Văn Thường 04.01.1981 Thái Nguyên Thợ thạch cao C0662551 AN GIÊ RIA
24 Trần Hữu Quốc 01.08.1975 Nghệ An Thợ thạch cao B7563782 AN GIÊ RIA
25 Trần Văn An 17.12.1986 Vĩnh Phúc Thợ thạch cao B8562123 AN GIÊ RIA
26 Nguyễn Đình Trường 15.06.1974 Hải Dương Ốp nền đá C2880383 AN GIÊ RIA
27 Phạm Gia Luyên 17.01.1973 Hải Dương Ốp nền đá B3997144 AN GIÊ RIA
28 Ngô Văn Sơn 05.05.1979 Thanh Hóa Đầu bếp B4685133 AN GIÊ RIA
29 Lê Văn Nghĩa 04.05.1989 Hải Dương Thợ thạch cao C3412585 AN GIÊ RIA
30 Nguyễn Xuân Trường 12.01.1973 Phú Thọ Ốp nền đá C2665439 AN GIÊ RIA
31 Nguyễn Văn Vịnh 23.04.1969 Hải Dương Thợ xây B9089844 AN GIÊ RIA
32 Dương Văn Bộ 10.05.1976 Thái Nguyên Thợ thạch cao B4581097 AN GIÊ RIA
33 Nguyễn Văn Đôn 17.06.1971 Hải Dương Thợ xây B5372395 AN GIÊ RIA
34 Nguyễn Văn Hoàn 19.06.1978 Hải Dương Thợ xây C3514615 AN GIÊ RIA
35 Mông Văn Dũng 29.08.1984 Thái Nguyên Thợ xây B8994116 AN GIÊ RIA
36 Phạm Văn Nam 12.09.1980 Hải Dương Thợ thạch cao N1075657 AN GIÊ RIA
37 Hoàng Văn Lâm 16.07.1980 Bắc Giang Thợ thạch cao C3418519 AN GIÊ RIA
38 Nguyễn Văn Thơ 25.04.1979 Bắc Giang Thợ xây B9096156 AN GIÊ RIA
39 Lê Huy Thập 1.1975 Hải Dương Thợ thạch cao C0529054 AN GIÊ RIA
40 Lương Văn Thục 01.09.1968 Bắc Giang Ốp nền đá C1288553 AN GIÊ RIA
41 Hứa Văn Huấn 06.04.1982 Bắc Giang Thợ thạch cao B4119987 AN GIÊ RIA
42 Phạm Đình Chiến 05.10.1987 Nam Định Thợ thạch cao C3459877 AN GIÊ RIA
43 Nguyễn Đăng Hiển 17.06.1981 Bắc Ninh Thợ xây B4599512 AN GIÊ RIA
44 Nguyễn Văn Long 05.11.1980 Hà Nội Thợ thạch cao C2526423 AN GIÊ RIA
45 Trần Văn Hùng 10.10.1982 Hà Tĩnh Thợ thạch cao B8037345 AN GIÊ RIA
46 Diệp Văn Man 19.08.1975 Bắc Giang Thợ xây B4090922 AN GIÊ RIA
47 Nguyễn Văn Tựa 29.03.1976 Bắc Giang Thợ xây B4598441 AN GIÊ RIA
48 Trần Văn Xuân 30.04.1983 Quảng Bình Ốp nền đá B7643911 AN GIÊ RIA
49 Bùi Văn Tiếp 16.01.1981 Bắc Giang Thợ xây B9455444 AN GIÊ RIA
50 Nguyễn Tiến Lành 16.04.1977 Hà Tĩnh Ốp đá móc treo B3980732 AN GIÊ RIA
51 Vũ Xuân Chuẩn 15.12.1970 Hải Dương Đốc công B5372397 AN GIÊ RIA
52 Hoàng Văn Đồng 28.05.1976 Bắc Giang Đầu bếp N1308172 AN GIÊ RIA
53 Ngô Văn Đông 03.10.1985 Thanh Hóa Đầu bếp C1873730 AN GIÊ RIA
54 Cù Trọng Lĩnh 01.09.1984 Nghệ An Đốc công B4821270 AN GIÊ RIA
55  Nguyễn Văn Hướng  20.12.1980  NGhệ An Ốp nền đá  B6235945 AN GIÊ RIA
56  Võ Tấn Đạt  24.05.1985  NGhệ An Thợ xây  B8283886 AN GIÊ RIA
57  Bùi Văn Khiết  18.11.1987  NGhệ An Thợ thạch cao  C2220920 AN GIÊ RIA
58  Lê Quảng Nam  26.01.1979  Thanh Hóa Ốp nền đá  C3502037 AN GIÊ RIA
59  Lê Quảng Văn  01.06.1984  Thanh Hóa Ốp nền đá  C3502038 AN GIÊ RIA
60  Hoàng Văn Trường  24.02.1986  Nam Định Ốp nền đá  B7251505 AN GIÊ RIA
61  Nguyễn Văn Điềm  14.10.1980  Hải Dương Ốp nền đá  C1261422 AN GIÊ RIA
62  Vũ Quang Lĩnh  27.04.1981  NGhệ An Ốp nền đá  B4691799 AN GIÊ RIA
63  Ma Văn Thỏa  18.05.1972  Bắc Cạn Ốp nền đá  C3502455 AN GIÊ RIA
64  Hoàng Văn Dương  22.09.1989  Quảng Bình Thợ thạch cao  B7101157 AN GIÊ RIA
65  Nguyễn Văn Thành  07.05.1985  Hải Dương Ốp nền đá AN GIÊ RIA
66  Nguyễn Tiến Long  22.10.1973  Nam Định Thợ thạch cao  C3548158 AN GIÊ RIA
67  Nguyễn Văn Trinh  15.06.1982  Hưng Yên Ốp nền đá  C3549683 AN GIÊ RIA
68  Hoàng Văn Cường  15.12.1978  Nghệ An Ốp nền đá  C2995307 AN GIÊ RIA
69  Đinh Văn Thoán  16.04.1972  Hải Dương Thợ thạch cao  B7084754 AN GIÊ RIA
70  Bùi Đình Lý  11.10.1971 Hà Tĩnh Thợ thạch cao  B7550913 AN GIÊ RIA
71  Lương Thời Đại  01.01.1968 Hà Tĩnh Thợ thạch cao  B3948000 AN GIÊ RIA
72  Hoàng Văn Thịnh  10.05.1985  Bắc Giang Thợ thạch cao  C3459952 AN GIÊ RIA
73  Hoàng Văn Hợp  16.06.1979  Bắc Giang Thợ xây  B6040579 AN GIÊ RIA
74  Đỗ Văn Hùng  04.06.1984  Nam Định Thợ thạch cao  C3376419 AN GIÊ RIA
75  Hà Ngọc Minh  30.07.1968  Nghệ An Thợ thạch cao  B4934365 AN GIÊ RIA
76  Đỗ Bá Tâm  30.07.1986 Hà Nội Thợ thạch cao  C3674144 AN GIÊ RIA
77 Nguyễn Văn Long  01.08.1989  Bắc Giang Ốp nền đá  C3626323 AN GIÊ RIA
78  Nguyễn Ngọc Bích  19.03.1968 Hà Nội Thợ thạch cao  C0790003 AN GIÊ RIA
79  Nguyễn Văn Tịnh  01.07.1980  Nghệ An Ốp nền đá  C1359792 AN GIÊ RIA
80  Phạm Minh Hải  18.09.1977  Thái Bình Ốp nền đá  B3850243 AN GIÊ RIA
81  Nguyễn Viết Nhất  08.09.1974  Thái Bình Ốp nền đá  C2855230 AN GIÊ RIA
82  Vương Văn Thanh  24.07.1977  Nghệ An Thợ xây B4923964 AN GIÊ RIA
83  Đào Văn Năm  13.02.1975  Hà Nội Ốp nền đá  C3731021 AN GIÊ RIA
84  Nguyễn Tiến Lợi  06.08.1980  Hà Nội Thợ xây N1411517 AN GIÊ RIA
85  Nguyễn Thái Học  20.09.1982  Hà Nội Thợ xây B8327086 AN GIÊ RIA
86  Phạm Văn Thắng  04.05.1985  Bắc Giang Ốp nền đá  C0383620 AN GIÊ RIA
87  Nguyễn Tiến Chữ  29.12.1974  Hải Dương Ốp nền đá  B9767975 AN GIÊ RIA
88  Nguyễn Văn Hội  02.02.1978  Hải Dương Ốp nền đá  C2830132 AN GIÊ RIA
89  Đinh Công Thường  14.09.1971  Hà Nội Thợ trát  C2883913 AN GIÊ RIA
90  Hà Đình Việt  04.05.1982  Hải Dương Thợ xây  B3343084 AN GIÊ RIA
91  Trần Văn Bằng  21.07.1974  Thái Bình Thợ xây  C3723469 AN GIÊ RIA
92  Hoàng Văn Hợi  05.10.1972  Thái Bình Ốp nền đá  C3723470 AN GIÊ RIA
93  Đỗ Văn Hùng  20.10.1979  Thái Nguyên Thợ xây  B9111988 AN GIÊ RIA
94  Nguyễn Như Nghĩa  23.04.1982  Thái Nguyên Thợ trát  C3673950 AN GIÊ RIA
95  Trần Đức Tài  10.10.1970  Hà Tĩnh Thợ thạch cao  C2675035 AN GIÊ RIA
96  Bùi Văn Năng  10.10.1979  Nghệ An Thợ thạch cao  C2921424 AN GIÊ RIA