Home Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây dựng Nhân lực Gia Vi được sang lập bởi các cổ đông giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động.

Với tầm nhìn “ Xây dựng Gia Vi trở thành một trong những công ty Công ty Xuất khẩu lao động và du học uy tín hàng đầu của Việt Nam” trở thành Đối tác tin cậy là “con đường tắt” đi đến thành công, Gia Vi không ngừng nỗ lực và phấn đấu.

Tập thể công nhân viên Gia Vi Kiên định và Tâm huyết với mong muốn mang lại nhiều hơn nữa những cơ hội cho người lao động Việt Nam, góp phần xóa đói giảm nghèo theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà Nước Việt Nam.

Với phương châm “ Xây dựng – Phát triển – Kết nối nguồn lực”, Gia Vi đã luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín uy tín, niềm tin đối người lao động với những đơn hàng tốt chúng tôi cung cấp.

Gia Vi sẵn sang chia sẻ cơ hội hợp tác để đưa “Sức lao động” và “trí tuệ Việt”ra tầm quốc tế và nâng tầm quốc tế.

Trân Trọng!

Gia Vi

Tập thể Gia Vi