Home Thủ tục, văn bản Hệ thống văn bản về Xuất khẩu lao động

Hệ thống văn bản về Xuất khẩu lao động

 1. Luật 72/2006/QH11 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết)
 2. NGHỊ ĐỊNH. CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 370-HĐBT NGÀY 9-11-1991 BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI (Xem chi tiết)
 3. Nghị định Số: 126/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết) 
 4. Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Xem chi tiết)
 5. Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài (Xem chi tiết).
 6. Quyết định số 19/2007/BLĐTBXH về tổ chức bộ máy hoạt động XKLĐ (Xem chi tiết).
 7. Quyết định 20/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Xem chi tiết).
 8. Thông tư số 21/2007/ TT-BLĐTBXH ngày 08/ 10 /2007 hướng dẫn chi tiết một số điều Luật người LĐ VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết)
 9. Thông tư 22/2013/TT-BLĐTBXH về mẫu hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng dịch vụ XKLĐ (Xem chi tiết).
 10. Thông tư 35/2017/TTBLĐTBXH về quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đì làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết)
 11. Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. (Xem chi tiết) 
 12. Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2012/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Xem chi tiết)
 13. Thông tư liên tịch Số 16 /2007/TTLT- BLĐTBXH-BTC ký ngày 04/09/2007 “Quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” (Xem chi tiết)
 14. Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho NLĐ thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Xem chi tiết)
 15. Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao về vi phạm của NLĐ ở nước ngoài (Xem chi tiết)
 16. Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (Xem chi tiết)
 17. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết)
 18. Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 11/7/2007 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết một số vấn đề nội dung hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Xem chi tiết)
 19. Quyết định số 951/QĐ-LĐTBXH ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt “Đề án thí điểm đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu (Xem chi tiết)
 20. Quyết định 1542/QĐ-LĐTBXH ngày 19/11/2009 điều chỉnh Đề án thí điểm đào tạo nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế đặt hàng, đấu thầu (Xem chi tiết)
 21. Quyết định số 1557/QĐ-LĐTBXH ngày 11/11/2008 Phê duyệt đơn giá đặt hàng đào tạo thợ hàn 3G và 6G thuộc đề án thí điểm đào tạo nghề (Xem chi tiết)
 22. Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 (xem chi tiết)
 23.  Quyêt định số 38/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 26/07/2011 về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Xem chi tiết)
 24. Quyết định số: 16/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/03/2013, ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Xem chi tiết)
 25. Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”. (Xem chi tiết)
 26. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc  “Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020” (Xem chi tiết)
 27. Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2017 của UBND tỉnh Ninh Bình  về thực hiện Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình. (Xem chi tiết)
 28. Quyết định 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. (Xem chi tiết)
 29. Quyết định 630/QĐ-LĐTBXH quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề  nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức theo chính sách tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Xem chi tiết)
 30. Luật Lý lịch tư pháp 2009 (xem tại đây)
Xem thêm trong Thủ tục, văn bản

4 Bình luận

 1. […] đoạn 1 từ năm 2018 tới năm 2020: xác định các ngành nghề thí điểm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và nhu cầu của những ngành nghề đó đối với từng quốc gia đưa lao động […]

 2. […] Đồng thời nâng cao chất lượng của các phiên giao dịch việc làm; tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ đối với Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã trong công tác xuất khẩu lao động… […]

 3. […] quyền Hong Kong muốn đa dạng hóa nguồn lao động, để không bị lệ thuộc vào Philippines và Indonesia. Dân số Hong Kong đang ngày […]

 4. […] Các văn bản, chính sách về xuất khẩu lao động: Xem tại đây […]