Home Lịch xuất cảnh Lịch xuất cảnh tháng 01.2018

Lịch xuất cảnh tháng 01.2018

0

LỊCH BAY ĐOÀN LAO ĐỘNG ĐƠN AN-GIÊ-RI

NGÀY XUẤT CẢNH: 11/01/2018

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ NGHỀ HỘ CHIẾU
1 NGUYỄN ĐĂNG LÂM 20.09.1980 Hải Dương Ốp nền đá C1583069
2 PHẠM TRUNG THẶNG 20.07.1974 Hải Dương Ốp nền đá B6681224
3 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 04.01.1981 Thái Nguyên Thợ thạch cao C0662551
4 NGUYỄN VĂN VỊNH 23.04.1969 Hải Dương Thợ thạch cao B9089844
5 NGUYỄN VĂN ĐÔN 17.06.1971 Hải Dương Thợ thạch cao B5372395
6 NGUYỄN VĂN HOÀN 19.06.1978 Hải Dương Thợ thạch cao C3514615
7 HOÀNG VĂN LÂM 16.07.1980 Bắc Giang Thợ thạch cao C3418519
8 NGUYỄN VĂN THƠ 25.04.1979 Bắc Giang Thợ thạch cao B9096156
9 PHẠM ĐÌNH CHIẾN 05.10.1987 Nam Định Thợ thạch cao C3459877
10 DIỆP VĂN MAN 19.08.1975 Bắc Giang Thợ thạch cao B4090922
11 NGUYỄN VĂN TỰA 29.03.1976 Bắc Giang Thợ thạch cao B4598441
12 TRẦN VĂN XUÂN 30.04.1983 Quảng Bình Ốp nền đá B7643911
13 BÙI VĂN TIẾP 16.01.1981 Bắc Giang Thợ thạch cao B9455444
14 VŨ XUÂN CHUẨN 15.12.1970 Hải Dương Đốc công B5372397
15 ĐOÀN VĂN NGÔN 20.05.1979 Bắc Giang Thợ thạch cao B4116596
16 PHẠM THANH HÀ 28.07.1988 Quảng Bình Thợ thạch cao C1830536
17 NGUYỄN DUY HIỆU 16.06.1971 Hải Dương Thợ thạch cao B4021321
18  VÕ TẤN ĐẠT  24.05.1985  Nghệ An Thợ thạch cao  B8283886
19  NGUYỄN VĂN ĐIỀM  14.10.1980  Hải Dương Thợ thạch cao  C1261422
20  VŨ QUANG LĨNH  27.04.1981  Nghệ An Thợ thạch cao  B4691799
21  MA VĂN THỎA  18.05.1972  Bắc Cạn Thợ thạch cao  C3502455
22  HOÀNG VĂN THỊNH  10.05.1985  Bắc Giang Thợ thạch cao  C3459952
23  NGUYỄN TIẾN CHỮ  29.12.1974  Hải Dương Thợ thạch cao  B9767975
24  HOÀNG VĂN HỢI  05.10.1972  Thái Bình Thợ thạch cao  C3723470
25  TRẦN VĂN VỸ  04.04.1979  Nghệ An Ốp nền đá  B6130542
26  TRẦN VĂN CÔI  26.04.1970  Quảng Bình Thợ thạch cao  C2895940
27  CAO VĂN NINH  15.02.1983  Thanh Hóa Điện  B7351425
28  CAO XUÂN HƯỞNG  05.08.1976  Nghệ An Đốc công  B4772638

 

Lịch xuất cảnh tháng 01.2018
5 (100%) 1 vote
Xem thêm trong Lịch xuất cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *