Home Lịch xuất cảnh Lịch Xuất cảnh tháng 12.2017

Lịch Xuất cảnh tháng 12.2017

0

Lịch xuất cảnh tháng 12.2017

Danh sách đoàn lao động dự kiến xuất cảnh ngày 20.12.2017

Thị trường Algeria

STT FULLNAME BIRTH DATE POSITION PASPORT ADDRESS
1 LUU DINH TAN 28.12.1976 MASON B9913949 NGHE AN
2 LE TUAN ANH 01.05.1983 MASON B9309966 THANH HOA
3 THANH NGOC TY 16.10.1972 MASON B6209418 NGHE AN
4 TRAN VAN HUNG 10.10.1979 MASON C0060535 HA NOI
5 LE VAN HUNG 10.06.1978 MASON B9288504 NGHE AN
6 NGUYEN XUAN HA 09.10.1972 MASON B5882847 HA TINH
7 NGUYEN VAN HONG 10.01.1981 MASON B7417056 NGHE AN
8 TRAN DUC XUAN 10.08.1981 GYPSUM BOARD B1996199 PHU THO
9 NGO QUOC HIEU 15.11.1977 GYPSUM BOARD B9265013 HA NOI
10 NGUYEN VAN PHUONG 30.09.1986 GYPSUM BOARD B5213701 HA NOI
11 NGUYEN VAN DUY 06.03.1986 GYPSUM BOARD B4039423 NGHE AN
12 NGUYEN DINH DUNG 30.12.1988 GYPSUM BOARD B1673340 NGHE AN
13 VUONG VAN LONG 29.03.1986 GYPSUM BOARD B7151500 NINH BINH
14 PHAM VAN TOI 15.08.1987 GYPSUM BOARD B9798282 HA TINH
15 NGUYEN VAN QUANG 06.09.1973 GYPSUM BOARD B9994918 BAC GIANG
16 HOANG NHU HOI 01.01.1984 GYPSUM BOARD B8880902 THANH HOA
17 DO HUU LAM 06.04.1982 GYPSUM BOARD B9510802 HA NOI
18 TRAN VIET NGHI 30.09.1974 GYPSUM BOARD C0122688 HA TINH
19 TRAN VIET TY 03.08.1986 GYPSUM BOARD B7963656 HA TINH
20 NGUYEN VAN GIAP 04.07.1985 GYPSUM BOARD B9613085 HA TINH
21 TRAN VIET HUE 18.12.1972 GYPSUM BOARD B7308256 HA TINH
22 VO VAN CHINH 07.06.1984 GYPSUM BOARD B8742886 HA TINH
23 TRAN NHAN NHAT 21.06.1976 GYPSUM BOARD B1626003 HA TINH
24 HOANG VAN ANH 06.03.1984 GYPSUM BOARD B7618400 HA TINH
25 NGUYEN NGOC TIEN 02.02.1984 GYPSUM BOARD B7426142 HA TINH
26 TRUONG QUOC QUAN 23.08.1987 GYPSUM BOARD B3851699 NINH BINH
27 TRUONG THE LUC 02.05.1984 GYPSUM BOARD B7132686 NINH BINH
28 LA HOANG LUONG 01.01.1972 GYPSUM BOARD C0119591 NINH BINH
29 TRAN VIET HAU 18.05.1973 GYPSUM BOARD B3755814 HA TINH
30 NGUYEN VAN VU 01.12.1982 TILE FIXER B8104595 HUNG YEN
31 PHAM HONG SON 10.05.1982 TILE FIXER C0206963 THANH HOA
32 TRAN VAN LONG 15.03.1976 TILE FIXER B5903408 HA NOI
33 PHAN VAN CONG 15.10.1984 TILE FIXER B5700176 QUANG BINH
34 MAI VAN DUNG 27.02.1983 TILE FIXER C0206962 THANH HOA
35 PHAM VAN HOI 13.07.1977 TILE FIXER B4591490 NGHE AN
36 DANG QUOC HUONG 10.01.1977 TILE FIXER B9770452 NGHE AN
Lịch Xuất cảnh tháng 12.2017
5 (100%) 1 vote
Xem thêm trong Lịch xuất cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *