Home Xuất khẩu lao động An-giê-ri (ALgeria) Thời tiết ở An-Giê-Ri (Algeria) thế nào?- Thời tiết Algeria có nóng không?

Thời tiết ở An-Giê-Ri (Algeria) thế nào?- Thời tiết Algeria có nóng không?

Comments Off on Thời tiết ở An-Giê-Ri (Algeria) thế nào?- Thời tiết Algeria có nóng không?

Thời tiết ở An-Giê-Ri (Algeria) thế nào?- Thời tiết Algeria có nóng không?

An-Giê-Ri (Algeria) là một quốc gia lớn ở Châu Phi. Ở An-Giê-Ri (Algeria) tồn tại 3 loại khí hậu đặc trưng: Khí hậu bờ biển Địa Trung Hải (Vùng 1); Khí hậu dải đồi phía bắc và các dãy núi (vùng 2); Khí hậu vùng sa mạc Sahara (Vùng 3).

Trong dải khí hậu bở biển Địa Trung Hải có đặc trưng mùa mưa là mùa đông và mùa nắng nóng là mùa hè. Mùa mưa thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng tư năm sau. Lượng mưa khoảng 330 mi li mét đến 400 mi li mét.

Nhiệt độ vào tháng một khoảng 11-12 oC; Vào tháng 8 khoảng 25-26 oC. Vào mùa Xuân và mùa Thu thường có gió lớn.

Bảng nhiệt độ trung bình:

Algiers Tháng 1 Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng

10

Tháng

11

Tháng

12

Min (°C) 6 6 7 9 12 16 19 20 18 14 10 7
Max (°C) 17 17 19 21 24 28 31 32 30 26 21 18

Vùng đồi núi có đặc trưng khí hậu lục địa, mùa đông lạnh và mùa hè nóng.

Vào tháng một nhiệt độ khoảng 5.5oC, tháng 7 nhiệt độ khoảng 26.50C. Vào mùa hè nóng và độ ẩm thấp. Buổi tối rất lạnh, vào mùa đông có sương và tuyết.

Nhiệt độ trung bình:

Sétif Tháng 1 Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng

10

Tháng

11

Tháng

12

Min (°C) 2 2 4 7 11 16 19 20 15 11 6 3
Max (°C) 9 11 14 17 23 29 33 33 27 21 15 10

Vùng Sa mạc đặc trưng là rất nóng trong suốt mùa hè, vào mùa đông vùng phía Nam Algeria khu vực samacj nhiệt độ vào khoảng 25-270C. Mùa nóng nhất tháng 6-7-8, nhiệt độ khoảng 40-450C.

Bảng nhiệt độ trung bình vùng sa mạc:

In Salah Tháng 1 Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng

10

Tháng

11

Tháng

12

Min (°C) 6 8 11 16 20 26 28 27 25 18 11 7
Max (°C) 20 23 28 33 37 43 45 43 40 34 26 21

 

Xem thêm trong Xuất khẩu lao động An-giê-ri (ALgeria)
Đã đóng bình luận