Home Thủ tục, văn bản Tổ chức OTIT Nhật Bản: Một số quy định về đưa thực tập sinh sang Nhật Bản năm 2018

Tổ chức OTIT Nhật Bản: Một số quy định về đưa thực tập sinh sang Nhật Bản năm 2018

Kể từ ngày 01/11/2017 tổ chức OTIT đã đi vào hoạt động và thay thế cho tổ chức JITCO.

Tổ chức OTIT (外国人技能実習機構 – Organization for Technical Intern Training) là cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

OTIT là tổ chức trực thuộc chính phủ có quyền pháp lý và thực hiện các chế tài pháp lý theo quy định Pháp luật. Điều này khác với tổ chức JITCO vốn chỉ là tổ chức công ích, không thuộc quản lí của chính phủ Nhật Bản.

Tổ chức OTIT có chức năng hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng, giám định và chấp nhận các đơn vị tiếp nhận mới đăng ký, phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng, quản lý hoạt động của các tổ chức quản lý (Nghiệp đoàn) và tổ chức thực hiện (công ty tiếp nhận).

Mục đích của tổ chức OTIT là hỗ trợ đảm bảo quyền lợi và phát triển nguồn nhân lực theo diện thực tập sinh.

Quyền hạn của tổ chức OTIT bao gồm:

+ Được phép rà soát các nghiệp đoàn, công ty xem có đủ khả năng tiếp nhận thực tập sinh hay không.

+ Được phép ngăn cấm hay hạn chế tuyển thực tập sinh với các nghiệp đoàn hay xí nghiệp có sai phạm. Nếu sai phạm quá mức sẽ bị OTIT loại ra khỏi danh sách đơn vị tiếp nhận.

+ Có quyền thương thảo và đưa ra kiến nghị để Bộ lao động, thương binh và xã hội Việt Nam đưa ra quyết định rút giấy phép của những công ty phái cử có nhiều sai phạm.

+ Đứng ra hỗ trợ, tư vấn và giúp thực tập sinh khi thực tập sinh có vướng mắc về pháp lý ở Nhật Bản.

+ Có quyền và chức năng đòi lại các lợi ích như: lương, các chế độ khác khi công ty tiếp nhận không trả hoặc trả không đúng luật lao động của Nhật cho thực tập sinh.

Đặc biệt, tổ chức OTIT có bộ phận tiếp nhận thông tin bằng tiếng bản ngữ tại số điện thoại:

0120-250-168 (miễn phí). Mọi thực tập sinh có thể gọi điện để được hỗ trợ kể cả  bằng tiếng Việt.

Một số nội dung mới theo thông báo của OTIT:

– Tăng thời gian thực tập sinh đến 5 năm: theo chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3, nếu công ty tiếp nhận được đánh giá là công ty tốt theo tiêu chuẩn đánh giá mới, và thực tập sinh phải thi đỗ phần thi thực hành của kỳ kiểm định tay nghề kỹ năng cấp độ 3. Nếu đạt đủ hai điều kiện trên, thực tập sinh đã kết thúc chương trình thực tập sinh kỹ năng số 3 sẽ phải về nước ít nhất là 1 tháng trước khi quay lại Nhật để bắt đầu làm việc năm thứ 4 và năm thứ 5.

– Tăng số lượng thực tập sinh cho đơn vị tiếp nhận, cụ thể là:

Đối với các công ty tiếp nhận được đánh giá xuất sắc, số thực tập sinh được tiếp nhận được duyệt gấp đôi so với các công ty tiếp nhận thông thường.

Công ty tiếp nhận có 30 nhân viên chính thức hoặc ít hơn: được tiếp nhận tối đa 3 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 31 đến 40 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 4 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 41 đến 50 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 5 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 51 đến 100 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 6 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 101 đến 200 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 10 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 201 đến 300 nhân viên chính thức: được tiếp nhận tối đa 15 thực tập sinh.

Công ty tiếp nhận có từ 301 nhân viên chính thức trở lên: được tiếp nhận tối đa số lượng thực tập sinh bằng 1/20 nhân viên chính thức.

– Tổ chưc phải cử cần đạt tiêu chuẩn chứng nhận, bao gồm:

Là tổ chức có đủ năng lực thực hiện đưa thực tập sinh sang Nhật Bản được cơ quan nhà nước của nước phái cử giới thiệu.

Quy định rõ ràng công khai về tiền dịch vụ và các khoản phí khác thu của thực tập sinh.

Tuyển chọn và đưa sang Nhật những thực tập sinh có ý thức hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

Có chế độ hỗ trợ thực tập sinh sau khi về nước như hỗ trợ việc làm, tư vấn đầu tư, … để thực tập sinh có thể phát huy các kỹ năng học được tại Nhật một cách tốt nhất.

Tuân thủ các yêu cầu và hợp tác với Bộ, ban ngành về các vấn đề liên quan đến thực tập sinh.

Thực hiện việc phái cử thực tập sinh theo luật và quy định của nước phái cử.

Trong vòng 5 năm, tổ chức và nhân viên không bị kết án tù hoặc các hình phạt nghiêm trọng hơn hoặc các hình phạt tương tự theo Luật và quy định của nước phái cử.

Trong vòng 5 năm, không có các hành vi như làm giả giấy tờ liên quan đến thực tập sinh.

Trong vòng 5 năm, không kiểm soát tiền hoặc bất kỳ tài sản nào của thực tập sinh hoặc của người thân của thực tập sinh liên quan đến phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, bất kể việc thu tiền ký quỹ hay các khoản danh nghĩa nào.

Trong vòng 5 năm, liên quan đến hợp đồng thực tập sinh, không ký hợp đồng có điều khoản xử phạt hay hợp đồng chuyển tiền hoặc các tài sản khác một cách không hợp lý.

– Theo tin OTIT

Xem thêm trong Thủ tục, văn bản
Đã đóng bình luận